தொப்பை குறைய 7 நாள் எடை இழப்பு குறிப்புகள் | Thoppai kuraiya 7 Naal Edai Ilapu Kuripugal

தொப்பையை குறைப்பது எப்படி, உடல் எடை குறைய உணவு வகைகள் இந்த வாக்கியங்களே மிகவும் பிரபலமாக கூகிள் – லில் தேடப்பட்ட வார்த்தைகள் ரோசெஸ்ட்டர் குழுவை சேர்ந்த டாக்டர் பிரான்சிஸ்கோ லோபெஸ் ஜிமென்ஸ் ஆய்வின் படி ” ஒரு நபருக்கு சாதாரண பிஎம்ஐ(BMI) மற்றும் அசாதாரண இடுப்பு அளவு இருந்தால், அவை அதிக பிஎம்ஐ உடையவர்களை… Read More
Poha Cutlet

Servings: 4 Cooking Time: 60 minutes Level of cooking: High No matter how much you try and control your diet, the odd cravings will always be there. Why punish yourself when you can have something healthy? The Poha Cutlet recipe… Read More